Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Văn Hóa, Đạo Đức, Con Người - Doãn Thị Chín, 193 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-28_21-44-3.png
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Người, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn. Nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn trong xây dựng con người và đạo đức con người đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.
  Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người gồm 5 chương: Chương 1: Cơ sở và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người; Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người; Chương 5: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người trong giai đoạn hiện nay
  • Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Văn Hóa, Đạo Đức, Con Người
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2021
  • Doãn Thị Chín
  • 193 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8671
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 28, 2021

Share This Page