Giáo Trình Tư Tưởng Quân Sự Hồ Chí Minh (NXB Lý Luận Chính Trị 2019) - Vũ Quang Ánh, 184 Trang

Discussion in 'Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền' started by quanh.bv, Oct 5, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-10-5_11-11-49.png
  Chủ tịch Hô Chí Minh “Anh hùng giải phóng dân tộc - Nhà văn hóa kiệt xuất”. Chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam; góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh - một bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, có vai trò là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, Nhà nước ta, tiêu biểu: về bạo lực cách mạng thống nhất với hòa bình, nhân đạo; về khởi nghĩa vũ trang toàn dân; về chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân; về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về nghệ thuật quân sự. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là cơ sở hình thành đường lối quân sự của Đảng và dân tộc Việt Nam, phản ánh những vấn đề có tính quy luật trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng và đấu tranh vũ trang ở một nước thuộc địa nửa phong kiến trong thời đại chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc.
  • Giáo Trình Tư Tưởng Quân Sự Hồ Chí Minh
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2019
  • Vũ Quang Ánh
  • 184 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6456
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page