Giáo Trình Ứng Dụng Một Số Lý Thuyết Trong Nghiên Cứu Kinh Tế - Trần Thọ Đạt, 444 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế' started by quanh.bv, May 19, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-5-19_22-46-43.png
  Cuốn sách này được biên soạn nhằm trang bị cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế một số lý thuyết cơ bản trong kinh tế liên quan tới lý thuyết tăng trưởng, lý thuyết phát triển và một số lý thuyết được chọn lọc khác trong lĩnh vực kinh tế, từ đó giúp các nhà nghiên cứu định hướng và triển khai nghiên cứu một cách phù hợp.
  Chương 1. TỪ LÝ THUYẾT TỚI KHUNG NGHIÊN CỨU
  Chương 2. MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG NGOẠI SINH
  Chương 3. CÁC MÔI HÌNH TĂNG TRƯỞNG NỘI SINH
  Chương 4. LÝ THUYẾT VỐN CON NGƯỜI TRONG TĂNG TRƯỞNG
  Chương 5. LÝ THUYẾT THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ
  Chương 6: LÝ THUYẾT PHÁT TRIỂN PHỤ THUỘC
  Chương 7: LÝ THUYẾT PHÁT TRIỂN ĐƯƠNG ĐẠI
  Chương 8: LÝ THUYẾT CẦU TIẾN VÀ HÀM Ý ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
  Chương 9: LÝ THUYẾT BỘ BA BẤT KHẢ THI
  Chương 10: PHƯƠNG TRÌNH HẤP DẪN TRONG LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
  Chương 11: SINH KẾ BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
  • Giáo Trình Ứng Dụng Một Số Lý Thuyết Trong Nghiên Cứu Kinh Tế
  • NXB Kinh Tế Quốc Dân 2015
  • Trần Thọ Đạt, Lê Quang Cảnh
  • 444 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/37423
  https://drive.google.com/file/d/14qco2ec6sj9Rmb4UTkwqti5ou1dzPyMU
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page