Giáo Trình Vấn Đề Dân Chủ Và Dân Chủ Hóa Đời Sống Xã Hội Lịch Sử Và Hiện Đại - Trần Thành, 147 Trang

Discussion in 'Học Viện Chính Trị Quốc Gia' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-14_19-46-35.png
  Căn cứ vào Quyết định số 2812/QĐÐ- HVCT-HCQG ngày 27-8-2012 về việc phê duyệt Khung Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Triết học và Quyết định số 3794/QĐÐ-HCCT-HCQG ngày 8-10-2013 về việc (hành lập Hội đồng nghiệm thu Giáo trình đào tạo trình độ thạc sĩ Triết học của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và Biên bản Hội nghị nghiệm thu Giáo trình ngày 24-10-2013; Quyết định số 2636/QĐ- HVCTQG ngày 02-7-2015 về việc ban hành Khung Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, Quy chế đào tạo thạc sĩ, tiễn sĩ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; căn cứ vào nhu cầu đào tạo thạc sĩ Triết học và nhu cầu tham khảo đối với các hệ đào tạo khác, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng ý cho xuất bản cuốn giáo trình Vấn đề dân chủ và dân chủ hóa đời sống xã hội - Lịch sử và hiện đại (Dành cho đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Triết học).
  • Giáo Trình Vấn Đề Dân Chủ Và Dân Chủ Hóa Đời Sống Xã Hội Lịch Sử Và Hiện Đại
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2016
  • Trần Thành
  • 147 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4634
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 14, 2021

Share This Page