Giáo Trình Văn Hóa Và Đạo Đức Quản Lý (NXB Đại Học Quốc Gia 2020) - Phạm Ngọc Thanh, 291 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Xã Hội Học' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2022-1-23_9-17-26.png
  Trong quá trình đổi mới toàn diện đất nước, Việt Nam đứng trước những cơ hội và những thách thức rất to lớn. Trong bối cảnh đó, đổi mới quản lý phải đáp ứng được những yêu cầu của việc phát triển văn hoá và con người. Chính quá trình này cũng đang đòi hỏi phải đổi mới văn hoá quản lý và phát triển nền đạo đức quản lý ở Việt Nam, nhằm thực hiện một cách tốt nhất những mục tiêu xã hội đã đặt ra.
  Sự phát triển của đất nước trong bối cảnh hiện nay, càng đòi hỏi phải đào tạo ra những nhà quản lý vừa “hống, vừa “chuyên”, biết ứng xử có văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, là những tấm gương tốt về đạo đức, không vi phạm các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức trong quá trình lãnh đạo, quản lý. Chương trình đào tạo cử nhân Khoa học quản lý luôn coi trọng việc giáo dục cho sinh viên những nguyên tắc chung về văn hóa quản lý và đạo đức quản lý. Giáo trình được biên soạn theo Đề cương học phần “Văn hóa và đạo đức quản lý” đã được nhà trường thông qua với các chương cụ thể như sau:
  Chương 1. Nhập môn Văn hóa và đạo đức quản lý
  Chương 2. Nội dung và quá trình xây dựng Văn hóa quản lý
  Chương 3. Nội dung của Đạo đức quản lý
  • Giáo Trình Văn Hóa Và Đạo Đức Quản Lý
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2020
  • Phạm Ngọc Thanh
  • 291 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8602
  https://drive.google.com/file/d/19aIsQMAEiWG2WiPh1HY8MBI_ZwlbNRVr
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 23, 2022

Share This Page