Giáo Trình Xã Hội Học Đại Cương (NXB Hồng Đức 2016) - Phạm Đức Trọng, 240 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Học' started by quanh.bv, Jun 9, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Vào nhưng thập kỷ cuối cùng của thế kỳ 20, nhừng tri thức xã hội học mới xuất hiện và thâm nhập vào trong nhicu lĩnh vực của đời sống xã hội ở Việt Nam. Mặc dù là một chuycn ngành còn non trẻ, song đen nav xã hội học đã xác định được vị trí cùa mình trong hệ thong khoa học và trong đời song xã hội. Qua cách tiếp cận đa chiều, xă hội học đă góp phan đáng kẻ vào việc hoạch định chính sách cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong quá trinh đồi mới và hội nhập, nhiêu vân dê xã hội mới mẻ, phức tạp nảy sinh, đã đặt ra nhiều câu hỏi rất khó trà lời. Vi vậy, đòi hỏi phải có những tri thức có khả năng trả lời và giải quyết hừu hiệu những vấn đồ đó và ưong nhièu dạng tri thức đó không thê thiếu tri thức xà hội học.
  Chính vì lẽ đó. nhiều tài liệu, công trinh nghiên cứu và các giáo ưình trình xâ hội học dà ra đời. Trong xu thẻ chung, Trường Dại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn Giáo trình xă hội học đại cương nhằm hoàn thiện bộ giáo trình giảng dạy của trường nói chung và bộ môn Tâm lý - Xã hội học nói riêng, đồng thời giúp giảng viên và sinh viên thuận tiện ưong việc dạy và học khi tiếp cận nội dung chưorng trinh.
  • Giáo Trình Xã Hội Học Đại Cương
  • NXB Hồng Đức 2016
  • Phạm Đức Trọng
  • 240 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitroflare.com/folder/949760/L18ZpZXRuYW1lc2U
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 9, 2021

Share This Page