Giáo Trình Xã Hội Học Về Giới (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Hoàng Bá Thịnh, 410 Trang

Discussion in 'Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn' started by quanh.bv, Dec 16, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thuật ngữ giới chính thức hiện diện trong các công trình nghiên cứu xã hội học vào những năm 1970. Sau này, chủ đề giới ngày càng trở nên quan trọng trong đời sống và gia đình-xã hội, trong nghiên cứu phụ nữ. Nghiên cứu giới được xem là một trong những nội dung cơ bản của nghiên cứu xã hội học. Giáo trình xã hội học về giới giúp bạn đọc hiểu được về vai trò của giới là sản phẩm của xã hội như thế nào, hơn là sản phẩm của những phẩm chất sinh học-cá nhân vốn có của phụ nữ và nam giới. Với mục tiêu nhằm góp phần vào sự hiểu biết giới và các vai trò giới từ quan điểm xã hội học, những cách tiếp cận và các chủ đề trong giáo trình có thể sử dụng cho các khóa học xã hội học về giới,về phụ nữ và về nam giới. Đồng thời cuốn sách cũng có thể sử dụng làm tài liệu cho nghiên cứu phụ nữ, nghiên cứu giới; và một vài chuyên ngành xã hội học liên quan khác như: xã hội học gia đình, xã hội học lao động và nghề nghiệp…Nó còn là tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách cũng như những nhà quản lý ở tất cả các lĩnh vực khác nhau về cách tiếp cận giới trong các chiến lược phát triển đất nước.
  • Giáo Trình Xã Hội Học Về Giới
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2008
  • Hoàng Bá Thịnh
  • 410 Trang
  • File PDF-CAN
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1047358
   
  Last edited by a moderator: Jul 6, 2019

Share This Page