Giáo Trình Xây Dựng Đảng Đại Cương (NXB Hà Nội 2015) - Trần Thị Anh Đào, 227 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-14_19-50-49.png
  Tư tưởng về xây dựng Đảng là một trong những tư tưởng lớn trong toàn bộ di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng rất rộng, bao gồm nhiều nội dung khác nhau trên các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, tổ chức – cán bộ, đạo đức, … Trong bối cảnh hiện nay, khi Đảng Cộng sản Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, những chỉ dẫn quý báu của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng vẫn mang tính thời sự nóng hổi.
  • Giáo Trình Xây Dựng Đảng Đại Cương
  • NXB Hà Nội 2015
  • Trần Thị Anh Đào
  • 227 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4629
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 14, 2021

Share This Page