Giáo Trình Xử Lý Số Tín Hiệu (NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2014) - Lê Thị Kiều Mai, 163 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-22_13-38-45.png
  Học phần Xử lý số tín hiệu được xem là học phần nền tảng của ngành Điện tử, vì vậy việc biên soạn giáo trình là rất cần thiết nhằm phục vụ hiệu quả việc đào tạo nguồn nhân lực cũng như trang bị cho sinh viên những kiến thức về một số tín hiệu trong hệ thống, cách xử lý tín hiệu ở các miền biến số, các bộ lọc số.... Giáo trình được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ kỹ thuật Điện tử truyền thông, Công nghệ kỹ thuật Tự động hóa. Giáo trình bám sát chương trình đào tạo của trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long nhằm giúp cho sinh viên đạt được các mục tiêu của học phần. Đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và chuẩn đầu ra đã ban hành. Nội dung giáo trình bao gồm 7 chương:
  - Chương 1: Tổng quan về xử lý số tín hiệu.
  - Chương 2: Biểu diễn, phân tích tín hiệu rời rạc và hệ thống rời rạc trong miền thời gian.
  - Chương 3: Biểu diễn và phân tích hệ thống rời rạc trong miền Z.
  - Chương 4: Phân tích tần số của tín hiệu rời rạc.
  - Chương 5: Biểu diễn và phân tích hệ thống rời rạc trong miền tần số.
  - Chương 6: Thiết kế bộ lọc FIR.
  - Chương 7: Thiết kế bộ lọc IIR.
  • Giáo Trình Xử Lý Số Tín Hiệu
  • NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2014
  • Lê Thị Kiều Mai
  • 163 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/55A044A30DAFC6D
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 22, 2021

Share This Page