Giới, Nạn Nghèo Khó Và Phát Triển Bền Vững Tập 2 (NXB Đại Học Mở 1999) - Thái Thị Ngọc Dư, 142 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Xã Hội Học' started by nganle14, Jan 16, 2022.

 1. nganle14

  nganle14 Member

  upload_2022-1-18_17-41-10.png
  Giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, các dân tộc, nhóm dân cư. Đây là những nội dung quan trọng trong chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, bởi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì vấn đề đói nghèo của quốc gia nói chung, đói nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng đang là vấn đề cấp thiết được đặt ra. Vì vậy, công tác giảm nghèo bền vững đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở nước ta là mục tiêu quan trọng trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập sâu rộng nền kinh tế thế giới.
  • Giới, Nạn Nghèo Khó Và Phát Triển Bền Vững Tập 2
  • NXB Đại Học Mở 1999
  • Thái Thị Ngọc Dư
  • 142 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=243028
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 18, 2022

Share This Page