Gốc Rễ Triết Việt (NXB An Việt 1988) - Kim Định, 190 Trang

Discussion in 'Lương Kim Định (1915-1997)' started by admin, May 11, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Việt có nghĩa là siêu Việt. Ðồng thời Việt cũng là tên đại tộc đã tạo dựng nên văn hóa siêu việt mà tự nó đã nảy sinh ra văn minh Tàu cũng gọi là Khổng Giáo. Trước đời Thanh, Khổng Giáo thường được gọi là Nho. Nho đã được biết đến nhiều, nhưng còn gốc rễ Nho là do Việt thì chưa.
  tập sách này sẽ trình bày sơ lược về năm đợt gốc rễ của Nho, cũng là chính nền văn hóa của Việt tộc. Trong khi tìm về nguồn văn hóa dân tộc chúng tôi mới nhận ra đó cũng là nguồn gốc của Ðại tộc Việt. Sách được trình bày bằng những đồ án kiểu cơ cấu Việt Nho, một phương pháp đặc trưng giúp cho những câu nói tế vi và siêu hình đến đâu cũng có thể minh họa.

  • Gốc Rễ Triết Việt
  • NXB An Việt 1988
  • Kim Định
  • 190 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://app.box.com/s/oo3gyoom4irraimogcvt003ei84ov1fh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page