Góp Phần Tìm Hiểu Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Lao Động 2000) - Nguyễn Thế Thắng, 275 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by toan247, Jan 3, 2020.

 1. toan247

  toan247 New Member

  [​IMG]
  Từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản phương Tây chuyển thành chủ nghĩa đế quốc, thực hiện việc phân chia thế giới và hình thành hệ thống thuộc địa của chúng. Bước sang thế kỷ XX, thế giới bị phân chia bởi một nhóm các cường quốc đang làm giàu bằng cách cướp bóc đại quy mô và áp bức các thuộc địa. Mâu thuẫn giữa các dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa đế quốc thực dân trở thành một trong những mâu thuẫn cơ bản của thời đại đế quốc chủ nghĩa. Phong trào giải phóng dân tộc trở thành lực lượng cách mạng quan trọng của thời đại, đồng minh tự nhiêu của phong trào cách mạng vô sản. Khẩu hiệu do C.Mác và Ph.AWngghen nêu lên: "Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại!" được V.I. Lênin bổ sung và phát triển thành: "Vô sản tất cả các nước và dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại!".
  • Góp Phần Tìm Hiểu Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  • NXB Lao Động 2000
  • Nguyễn Thế Thắng
  • 275 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=90491
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 3, 2020

Share This Page