Hàm Green Trong Vật Lý Chất Rắn (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Văn Liễn, 256 Trang

Discussion in 'Vật Lý Học' started by nhandang123, Jun 11, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Cuốn sách này được hình thành trên cư sở các bài giảng của tác giả cho sinh viên cao học chuyên neành vật lý ỏ Viện Vật lý, thuộc Trune tâm Khoa học Tự nhiên và Cổng nghệ Quốc gia và ò Khoa Vật lý, thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trong các nãm 1998 - 2003. Mục đích của cuốn sách là cung cấp cho người đọc nhữne khái niệm co bản về hàm Green, từ các tính chất toán học đến áp đu ne vào các bài toán khác nhau của lý thuyết lượng tử vật rắn, tập trung chù yếu vào các bài toán một hạt với những mô hình kinh điển. Đó là nội dung chưong 2 và các chưong 5-8. Chưưng 1, đóng vai trò phần mỏ đầu, cho tổng quan ngán gọn các bài toán một hạt trong vật lý chất rắn, sẽ đề cập đến trong các chưong sau. Những khái niệm trình bày trong chưong 3 và chưonc 4 là tổng quát cho các hệ có tưone tác. Các khái niệm này được sử dụng trong chưong 7 và chưong 8.
  • Hàm Green Trong Vật Lý Chất Rắn
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2003
  • Nguyễn Văn Liễn
  • 256 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://archive.org/details/GreenFunctionImages
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 25, 2021

Share This Page