Hào Quang Vật Lý Trong Bầu Trời Phật Học (NXB Thế Giới 2018) - Nguyễn Trí Thạch, 306 Trang

Discussion in 'Phật Giáo' started by gges33Df, Apr 19, 2021.

 1. gges33Df

  gges33Df Member

  [​IMG]
  "Hào quang vật lý trong bầu trời Phật học" của tác giả Nguyễn Trí Thạch đã dựa vào những quan điểm cơ bản nhất thuộc nền tảng tư tưởng của Phật học, những quan điểm hoàn toàn dựa vào chân lý, chắt lọc và vận dụng một cách sáng tạo các qui luật vận động của hiện thực khách quan, do đức Phật khám phá và lấy đó làm cơ sở cho chủ thuyết Phật đạo của mình. Quyển sách nhỏ này có tham vọng chỉ ra sự hòa quyện, sự thông qua nhau của hai thế giới. Và cũng từ đó, chứng tỏ cơ sở về tiên đoán của Einstein: “Phật giáo thỏa mãn các điều kiện của một tôn giáo toàn cầu. Một Tôn giáo của Khoa học”. Với nội dung ấy, quyển sách chỉ là một tiểu luận, một tiếng vọng khẽ của Triết học, ít nhiều có tính đột phá
  • Hào Quang Vật Lý Trong Bầu Trời Phật Học
  • NXB Thế Giới 2018
  • Nguyễn Trí Thạch
  • 306 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/96004
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Apr 19, 2021

Share This Page