Hệ Thống 26 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam Và Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by admin, Oct 22, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]

  Trung tâm kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn bộ đầy đủ 26 chuẩn mực và file thông tư hướng dẫn các chuẩn mực (đã update thông tư 161/2007/TT-BTC hướng dẫn lại 16 chuẩn mực đợt 1,2,3)

  4 chuẩn mực kế toán đợt 1:
  Chuẩn mực số 02 – Hàng Tồn Kho.
  Chuẩn mực số 03 – Tài sản cố định hữu hình.
  Chuẩn mực số 04 – Tài sản cố định vô hình.
  Chuẩn mực số 14 – Doanh thu và thu nhập khác.

  6 chuẩn mực kế toán đợt 2:
  Chuẩn mực số 01 – Chuẩn mực chung.
  Chuẩn mực số 06 – Thuê tài sản.
  Chuẩn mực số 10 – ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái.
  Chuẩn mực số 15 – Hợp đồng xây dựng.
  Chuẩn mực số 16 – Chi phí đi vay.
  Chuẩn mực số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
  6 chuẩn mực kế toán đợt 3:
  Chuẩn mực số 05- Bất động sản đầu tư.
  Chuẩn mực số 07- Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết.
  Chuẩn mực số 08- Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh.
  Chuẩn mực số 21- Trình bày báo cáo tài chính.
  Chuẩn mực số 25- Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con.
  Chuẩn mực số 26- Thông tin về các bên liên quan.

  6 chuẩn mực kế toán đợt 4:
  Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.
  Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự.
  Chuẩn mực số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
  Chuẩn mực số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ.
  Chuẩn mực số 28 – Báo cáo bộ phận.
  Chuẩn mực số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.

  4 chuẩn mực kế toán đợt 5:
  Chuẩn mực số 11 – Hợp nhất kinh doanh
  Chuẩn mực số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng.
  Chuẩn mực số 19 – Hợp đồng bảo hiểm.
  Chuẩn mực số 30 – Lãi trên cổ phiếu.

  Các bạn vui lòng tải:
  Link tải: bộ 26 chuẩn mực kế toán
  Link tải: Thông tư hướng dẫn các chuẩn mực
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page