Hệ Thống Các Quy Định Hiện Hành Về Xuất Bản (NXB Thông Tin Truyền Thông) - Nhiều Tác Giả, 477 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-15_16-20-18.png
  Trong những năm qua, hoạt động xuất bản đã phát triển mạnh mẽ cả về tốc độ, quy mô, số lượng, và chất lượng, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị xã hội, phục vụ có hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược của đất nước là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời từng bước đưa ngành xuất bản của Nước ta hội nhập với khu vực và thế giới. Để tạo cơ sở cho hoạt động xuất bản đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của đời sống xã hội và theo đúng pháp luật, Đảng và Nhà nước đã ban hành kịp thời nhiều chủ trương, chính sách, chế độ quy định về hoạt động xuất bản phù hợp với thực tiễn, taọ điều kiện cho hoạt động xuất bản phát triển đúng hướng trong cơ chế kinh tế mới
  • Hệ Thống Các Quy Định Hiện Hành Về Xuất Bản
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2015
  • Nhiều Tác Giả
  • 477 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3970
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 15, 2021

Share This Page