Hệ Thống Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Và Các Quy Định Về Quản Lý Tài Chính, Kế Toán

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by quanh.bv, Aug 3, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hệ Thống Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Và Các Quy Định Về Quản Lý Tài Chính, Kế Toán Theo Mục Lục Ngân Sách Mới
  NXB Tài Chính 2005
  Quốc Cường,Thanh Thảo
  568 Trang
  Để giúp các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trong các ngành và các địa phương trong cả nước thuận tiện trong việc học tập, nghiên cứu và vận dụng đúng đắn các chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán hiện hành, Nhà xuất bản Tài chính đã cho phát hành cuốn sách "Hệ Thống Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Và Các Quy Định Về Quản Lý Tài Chính, Kế Toán Theo Mục Lục Ngân Sách Mới".
  Nội dung của cuốn sách gồm có 9 mục như sau:
  Mục 1: Những quy định chung về kế toán, kiểm toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước.
  Mục 2: Hệ thống chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
  Mục 3: Quy định về lập, quản lý dự toán và quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước.
  Mục 4: Các quy định mới hướng dẫn thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính, chế độ tài chính đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp.
  Mục 6: Các quy định về quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản, vật tư trang thiết bị, chi công tác phí, chi hội nghị của đơn vị hành chính sự nghiệp.
  Mục 7: Công khai tài sản.
  Mục 8: Xử lý nợ.
  Mục 9: Các quy định mới về thuế, phí và lệ phí.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 19, 2016

Share This Page