Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2007) - Bộ Tài Chính, 1347 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by kennytran, Jun 24, 2014.

 1. kennytran

  kennytran New Member

  [​IMG]
  Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp
  NXB Tài Chính 2007
  Bộ Tài Chính
  1347 Trang
  Phần 1: Hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam
  1. Quyết định số 38/2000/QĐ-BTC ngày 14-3-2000 Của BTC
  A. Những quy định chung
  2. Quyết định số 489/QĐ-BTC ngày 10-5-2000 Của BTC
  3. Thông tư số 122/204/TT-BTC Ngày 22-12-2004 Của BTC
  4. Quyết định số 121/2005/QĐ-NHNN Ngày 02-02-2005 của Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nươc
  5. Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC ngày 27-9-1999 của bộ trưởng BTC
  6. Quyết định số 219/2000/QĐ-BTC ngày 29-12-1999 của bộ trưởng BTC
  7. Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC ngày 21-12-2001 của bộ trưởng BTC
  8. Quyết định số 28/2003/QĐ-BTC ngày 14-3-2003 của bộ trưởng BTC
  9. Quyết định số 195/2003/QĐ-BTC ngày 28-11-2003 của bộ trưởng BTC
  10. Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC ngày 18-1-2005 của bộ trưởng BTC
  11. Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31-12-2001 của bộ trưởng BTC
  12. Quyết định số 89/2002/QĐ-BTC ngày 9-10-2002 của bộ trưởng BTC
  13. Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31-12-2002 của bộ trưởng BTC
  14. Quyết định số 105/2003/QĐ-BTC ngày 4-11-2003 của BTC
  15. Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 31-12-2003 của Bộ Trưởng BTC
  16. Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30-03-2005 của Bộ Tài Chính
  17. Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15-02-2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính
  Phần 2: Hệ thống kế toán doanh nghiệp
  18. Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT Ngày 01-11-1995 Của bộ trưởng bộ tài chính
  Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp
  20. Hướng dẫn nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản
  Phần 3: Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
  21. Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12-12-2003 của bộ trưởng bộ tài chính
  22. Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
  Phần 4: Chế độ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, thống kê
  23. Nghị định số 185/2004/NĐ-Cp ngày 04-11-2004 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
  24. Thông tư 120/2004/TT-BTC của bộ trưởng BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 185/2004/NĐ-BTC
  25. Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04-02-2005 của Chính Phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê
  26. Luật kế toán
  Phụ lục
  27. Luật thống kế
  28. Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-03-2006 của BT BTC về ban hành CĐ KT Doanh nghiệp
  29. Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20-03-2006 Của BT BTC hường dẫn Kt thực hiện 6 chuẩn mực ban hành theo QĐ 12/2005/QĐ-BTC ngày 15-02-2005
  30. Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20-03-2006 của BT BTC hướng dẫn KT thực hiện 4 chuẩn mực KT ban hành theo QĐ 100/2005/QĐ-BTC

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kế Toán
  Link miễn phí... nếu nhận được 10 Like từ thành viên

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 25, 2015
 2. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Chế độ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, thống kê
   

Share This Page