Hệ Thống Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Mục Lục Ngân Sách Mới - Phạm Quốc Lợi, 943 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by admin, Nov 1, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hệ Thống Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Mục Lục Ngân Sách Mới
  NXB Lao Động Xã Hội 2007
  Phạm Quốc Lợi
  943 Trang
  Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định này, áp dụng cho:
  - Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, gồm: Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp, Văn phòng Quốc hội, Văn Phòng Chủ tịch nước, văn phòng Chính Phủ, Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí nhà nước, Đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí, Tổ chức quản lý tài sản quốc gia, Ban quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, các hội, Liên hiệp hội, Tổng hội, các tổ chức khác được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động.
  - Đơn vị vũ trang nhân dân, kể cả Toà án quân sự và Viện kiểm sát quân sự
  - Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, gồm: Đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu chi, Các tổ chức phi chính phủ, Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội tự cân đối thu chi, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự thu, tự chi; Tổ chức khác không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

  Mục lục:
  Mục I: Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
  Mục II: Quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước
  A. Quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước
  B. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
  Mục III: Chế độ khấu hao tài sản cố định
  Mục IV: Các quy định về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, tài chính
  Mục V: Các quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng, kỹ luật, tiền lương trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
  A. Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
  B. Chế độ tiền lương và phụ cấp
  C. Chế độ chính sách mới về lương hưu, trợ cấp, phụ cấp
  D. Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kế Toán
  Link miễn phí... nếu có 10 thành viên yêu cầu sách này

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page