Hệ Thống Tài Chính Thể Chế Và Thị Trường (NXB Kinh Tế 2012) - Phạm Chung, 483 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by quanh.bv, Jun 8, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo trình gồm có 7 phần.
  Phần I trình bày một cái nhìn tổng quát về vai trò của của cải tài chính hay công cụ tài chính, thị trường tài chính và thể chế trung gian tài chính trong sự chuyển vốn từ chủ thể có vốn thặng dư đến chủ thể cần vốn, một nhân tố chủ yếu trong quá trình tích lũy cơ bản, tăng trưởng và phát triển kinh tế. Phần I cũng đề cập đến chức năng điều hành của chính phủ trong hệ thống tài chính.
  Phần II bàn về sự đo lường lãi suất, một biến số quan trọng tác động đến quyết định tiết kiệm và tiêu dùng của cá nhân và quyết định đầu tư của doanh nghiệp; sự xác định lãi suất; mối liên hệ giữa lãi suất và rủi ro; cơ cấu rủi ro và cơ cấu kỳ hạn của lãi suất; lý thuyết lý giải sự liên hệ giữa lãi suất và kỳ hạn; hoạt động của ngân hàng trung ương; mục tiêu và công cụ của chính sách tiền tệ, quá trình cung tiền và lãi suất.
  Phần III trình bày hoạt động của các thể chế trung gian tài chính, nhất là hoạt động của ngân hàng thương mại, thể chế tài chính quan trọng nhất trong hệ thống tài chính và nền kinh tế; vấn đề quản lý ngân hàng: quản lý thanh khoản, quản lý tư bản, quản lý nợ, quản lý của cải, và những công cụ mà ngân hàng có thể dùng để quản lý rủi ro tín dụng và rủi ro lãi suất.
  Phần IV nói về hoạt động của thị trường cho chứng khoán mới được phát hành – thị trường sơ cấp – và thị trường cho chứng khoán đã được phát hành từ trước hay chứng khoán đã được dày hạn – thị trường thứ cấp; vai trò của ngân hàng đầu tư trong thị trường sơ cấp; trung bình thị trường và chỉ số thị trường đo lường sự thay đổi hàng ngày của giá thị trường chứng khoán.
  Phần V bàn về hoạt động của thị trường nợ ngắn hạn như thị trường cho phiếu nợ ngắn hạn ngân khố, giấy nợ thương mại, giấy nhận thanh toán của ngân hàng, vốn liên bang…; và thị trường nợ dài hạn như thị trường cho trái phiếu ngân khố, trái phiếu của các cơ quan tài chính của chính phủ liên bang, trái phiếu của chính phủ bang và địa phương, và trái phiếu của doanh nghiệp.
  Phần VI trình bày cơ cấu và tổ chức của thị trường cổ phần: thị trường tổ chức như Thị trường Cổ phần New York, thị trường quầy như Thị trường Cổ phần NASDAO, và những hệ thống thông tin điện tử; thủ tục giao dịch cho cá nhân và nhà đầu tư thể chế; kỹ thuật giao dịch; loại giao dịch; sự định giá cổ phần; và giả thiết về hiệu lực thị trường.
  Phần VII nói về thị trường cho chứng khoán phát sinh. Chương 13 trình bày cơ cấu và tổ chức của thị trường cho khế ước tương lai như tương lai trên chỉ số cổ phần, tương lai lãi suất, tương lai ngoại tệ…; sự định giá khế ước tương lai; khế ước trao đổi lãi suất và ngoại tệ; khế ước bảo hiểm tín dụng; sự sử dụng khế ước tương lai như công cụ đầu cơ và công cụ quản lý rủi ro. Chương 14 bàn về cơ cấu tổ chức của thị trường cho khế ước quyền chọn; loại khế ước quyền chọn như quyền chọn trên cổ phần, trên chỉ số cổ phần, quyền chọn khế ước tương lai, và quyền chọn ngoại tệ; sự sử dụng khế ước quyền chọn như công cụ quản lý rủi ro và công cụ đầu cơ; và mô hình định giá quyền chọn.
  • Tên sách: Hệ Thống Tài Chính Thể Chế Và Thị Trường
  • NXB Kinh Tế 2012
  • Tác giả: Phạm Chung
  • Số Trang: 483
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-truong-dai-hoc-kinh-te-ho-chi-minh.19937/
  http://220.231.122.108:8030/VietDataFullText/BOSUNG4QUY2015//VHT00001.swf

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page