Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Lê Minh Vĩnh, 105 Trang

Discussion in 'Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn' started by nganle14, Jan 16, 2022.

 1. nganle14

  nganle14 Member

  upload_2022-1-18_18-22-35.png
  Hệ thống thông tin địa lý GIS là một hệ thống máy tính được sử dụng nhằm thu thập, lưu trữ, kiểm tra và hiển thị dữ liệu liên quan đến các vị trí trên bề mặt Trái đất. GIS có thể hiển thị nhiều loại dữ liệu khác nhau trên một bản đồ. Chẳng hạn các dữ liệu và hình ảnh đường phố, tòa nhà, thảm thực vật,… Bằng cách liên hệ các dữ liệu dường như không có liên quan đến nhau, GIS có thể giúp cá nhân và tổ chức hiểu rõ hơn về các mô hình không gian. Điều này cho phép người sử dụng dễ dàng nhìn thấy, phân tích và hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa các dữ liệu đó. Công nghệ GIS là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian, được Nhà trắng định nghĩa là “công nghệ, chính sách, tiêu chuẩn, nguồn nhân lực và các hoạt động liên quan cần thiết để thu thập, xử lý, phân phối, sử dụng, duy trì và bảo quản dữ liệu không gian”.
  • Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Đại Cương
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2009
  • Lê Minh Vĩnh
  • 105 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=241374
  https://drive.google.com/file/d/1dVXEeqvejYLVOQfTjlh333QxK__Wycxg
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 29, 2022

Share This Page