Hồ Chí Minh Biên Niên Tiểu Sử Tập 4 (NXB Chính Trị 2016) - Ngô Văn Tuyển, 478 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by tritrac2342, Sep 4, 2020.

 1. tritrac2342

  tritrac2342 Member

  [​IMG]
  Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, tập 4 ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bốn năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ ngày 19-12-1946 đến hết năm 1950. Đây là thời kỳ đặc biệt quan trọng trong lịch sử của dân tộc ta. Vượt qua muôn vàn khó khăn, gian lao, thử thách trong những ngày đầu dựng nước, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ đã đứng vững: chính quyền được củng cố, lực lượng vũtrang thêm lớn mạnh, uy tín quốc tế được nâng cao, biên giới được khai thông... tạo ra những điều kiện cơ bản cho những thắng lợi to lớn về sau. Thành tựu đạt được trong thời gian này gắn liền với những hoạt động phong phú, đầy tài trí của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Người đã cùng Thường vụ Trung ương Đảng và Chính phủ xác định đường lối chiến lược cho cuộc kháng chiến cứu nước: trường kỳ, toàn dân, toàn diện, vừa kháng chiến vừa kiến quốc; lãnh đạo và huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ.
  • Hồ Chí Minh Biên Niên Tiểu Sử Tập 4
  • NXB Chính Trị 2016
  • Ngô Văn Tuyển
  • 478 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1FS5l9xsMlr1JbC64gC_IAXA7RQdQnaus
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 20, 2022

Share This Page