Hồ Chí Minh-Người Xây Dựng Đảng Cộng Sản Và Chính Quyền Nhà Nước Kiểu Mới Việt Nam - Trần Đình Huỳnh

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Jun 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách Hồ Chí Minh - Người Xây Dựng Đảng Cộng Sản và Chính Quyền Nhà Nước Kiểu Mới Việt Nam trình bày những luận điểm, quan điểm cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc chỉnh đốn xây dựng Đảng nói chung và chính quyền nhà nước kiểu mới nói riêng, góp phần vào công cuộc cải cách hệ thống lập pháp, hành pháp và tư pháp của nước Việt Nam trong tình hình hiện nay với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết truyền thống với tư duy hiện đại, nhưng vẫn mang đậm tính nhân văn, văn hóa, đạo đức và tính pháp quyền.
  • Hồ Chí Minh-Người Xây Dựng Đảng Cộng Sản Và Chính Quyền Nhà Nước Kiểu Mới Việt Nam
  • NXB Hà Nội 2020
  • Trần Đình Huỳnh
  • 170 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7855
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page