Hồ Chí Minh - Nhà Yêu Nước Vĩ Đại (NXB Chính Trị 2018) - Song Thành, 380 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Nov 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-7_13-48-36.png
  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Hồ Chí Minh - Nhà yêu nước vĩ đại” Cuốn sách được hình thành trên cơ sở một số chuyên luận khoa học của G sự Song Thành, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh. các lãnh tụ của Đảng, một nhà nghiên cứu chuyên sâu nhiều công trình giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triển của dân tộc và nhân loại. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của cách mạng Việt Nam, kết tinh những giá trị cao quý của dân tộc và thời đại.
  Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người cộng sản trung thành, mẫu mực, một chiến sĩ quốc tế trong sáng, nhưng trước hết, Người là một nhà yêu nước vĩ đại. Chủ nghĩa yêu nước trong Hồ Chí Minh chính là động lực lớn nhất để Người vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc, thức tỉnh những giá trị truyền thống, đoàn kết cả dân tộc Việt Nam đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do. Cả cuộc đời Hồ Chí Minh chỉ vẹn trong một chữ “dân”, yêu dân tộc, yêu nhân dân, hạnh phúc, vui sướng khi nhân dân được cơm no, áo ấm.
  Nhằm giúp cho bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập, Hy vọng cuốn sách là một đóng góp kịp thời vào công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước và ý chí cách mạng cho các tầng lớp nhân dân trong tình hình mới của đất nước.
  • Hồ Chí Minh - Nhà Yêu Nước Vĩ Đại
  • NXB Chính Trị 2018
  • Song Thành
  • 380 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7610
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page