Hồ Chí Minh Sáng Tạo, Đổi Mới (NXB Tổng Hợp 2015) - Bùi Đình Phong, 449 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Aug 16, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-1-18_18-20-52.png
  Với tên gọi Hồ Chí Minh - sáng tạo, đổi mới, bố cục của cuốn sách là sự gắn kết chặt chẽ của gần 50 luận văn được kết cấu thành 7 chương. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt của tác phẩm là trên cơ sở lý luận Mác - Lênin, tác giả khẳng định rằng Hồ Chí Minh đã có sự vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận đó vào hoàn cảnh Việt Nam, một nước thuộc địa, nông nghiệp lạc hậu, giai cấp công nhân chiếm tỷ lệ nhỏ, khoa học kỹ thuật kém phát triển. Cuốn sách cho thấy sự sáng tạo của Hồ Chí Minh là toàn diện và sâu sắc, từ cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; sáng tạo những nội dung lớn như: xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện cầm quyền, sáng tạo về văn hóa, v.v.. Nhưng cái gốc của vấn đề cũng chính là điểm nhấn của tác phẩm để đạt tới sáng tạo và đổi mới là những suy tư, trăn trở của Hồ Chí Minh về đường lối nhân dân. Nhiều bài viết của tác giả ở chương 1, chương 5 toát lên tinh thần “dân là gốc, là chủ, là nền tảng của cách mạng”. Trở lại những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh như: “sao cho được lòng dân”, “chân lý là cái gì có lợi cho dân”, “Chính phủ là công bộc của dân”, “lãnh đạo là làm đày tớ nhân dân và phải làm cho tốt”, “không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng, không sợ nghèo chỉ sợ lòng dân không yên”, v.v.. với cách viết nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, tác giả đi từ những điều căn bản nhất trong di sản Hồ Chí Minh đến thực tiễn cuộc sống hôm nay. Cách phân tích của tác giả toát lên di sản Hồ Chí Minh là sinh khí của một học thuyết, vì tư tưởng của Người đang trả lời đúng nhiều câu hỏi của cuộc sống đặt ra và luôn hướng tới tương lai. Tác giả dành một chương viết về Hồ Chí Minh - người khởi xướng sự nghiệp đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh với khẳng định: “Tìm về Hồ Chí Minh - cội nguồn của đổi mới hôm nay”. Nhưng đọc kỹ tác phẩm, tôi nhận thấy sáng tạo và đổi mới hòa quyện với nhau trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trong sáng tạo có đổi mới, trong đổi mới có sáng tạo, mà sáng tạo, đổi mới lớn nhất là khắc sâu quan điểm “có dân là có tất cả, mất lòng tin của dân là mất tất cả”. Tôi đã đọc nhiều cuốn sách của PGS.TS. Bùi Đình Phong viết về đề tài Hồ Chí Minh, mỗi cuốn có cách tiếp cận khác nhau. Tuy nhiên phải khẳng định rằng, Hồ Chí Minh - sáng tạo, đổi mới là một thành công của tác giả, một đóng góp mới trong việc nghiên cứu về Hồ Chí Minh. Được đọc trước bản thảo, tôi mừng là chuyên ngành Hồ Chí Minh học có thêm một sản phẩm khoa học có chất lượng cao.
  • Hồ Chí Minh Sáng Tạo, Đổi Mới
  • NXB Tổng Hợp 2015
  • Bùi Đình Phong
  • 449 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1UDDAkAHN8dhOa4wDxdA1iF6bgrHlIXYG
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 18, 2023

Share This Page