Hồ Chí Minh Sự Hội Tụ Tinh Hoa Tư Tuởng Đạo Đức Nhân Loại - Lê Hải Triều, 616 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, May 29, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách cung cấp cho người đọc những bài viết, bài nói của Bác tập trung vào các phẩm chất: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí của Người. Cuốn sách còn cung cấp cho người đọc hiểu thêm về tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những bài viết, giới thiệu của bạn bè trên thế giới, và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cầm quyền, Qua đó giúp cho người đọc tự liên hệ với bản thân, phát huy những mặt tốt, khắc phục những mặt yếu kém để hoàn thiện mình theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiến hành cuộc vận động lớn sau Đại hội X của Đảng bắt đầu từ ngày 3 tháng 2 năm 2007.\
  • Hồ Chí Minh Sự Hội Tụ Tinh Hoa Tư Tuởng Đạo Đức Nhân Loại
  • NXB Văn Hóa Thông Tin 2007
  • Lê Hải Triều
  • 616 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://113.160.32.22/dspace/handle/123456789/1499
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 29, 2019

Share This Page