Hồ Chí Minh Tấm Gương Lớn Về Sự Nêu Gương (NXB Chính Trị 2020) - Trần Quang Nhiếp, 180 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-18_23-21-20.png
  Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Bản thân Người là tấm gương giản dị mà mẫu mực về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, phong cách từ lời nói đến hành động cho mọi thế hệ cách mạng. Không chỉ phấn đấu noi gương Người, mỗi cán bộ, đảng viên còn có trách nhiệm thực hiện tốt việc nêu gương, trở thành những “tấm gương sống” cho quần chúng noi theo, bởi “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”1. Nhận thức được yêu cầu chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa hoạt động noi gương và nêu gương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 về “Tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh””; Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011
  • Hồ Chí Minh Tấm Gương Lớn Về Sự Nêu Gương
  • NXB Chính Trị 2020
  • Trần Quang Nhiếp
  • 180 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/86F92F275B745E7
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 18, 2021

Share This Page