Hồ Chí Minh Tấm Gương Sáng Trung Với Nước, Hiếu Với Dân (NXB Chính Trị) - Nhiều Tác Giả, 104 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Apr 20, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc xây dựng nền đạo đức mới - đạo đức cách mạng. Người coi đó là gốc rễ của mọi công việc, là nền tảng thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc.
  Trong di sản tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh không có nhiều tác phẩm lớn về đạo đức, nhưng qua những bài viết, bài nói và những việc làm cụ thể của Người đã thể hiện những quan điểm cơ bản, toàn diện, sâu sắc về vai trò, nội dung và những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới - đạo đức cách mạng. Trong bài viết này, chúng tôi xin được góp phần tìm hiểu, làm rõ thêm một trong những chuẩn mực cơ bản nhất trong nội dung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đã được khái quát trong sáu chữ: "Trung với nước, hiếu với dân".
  • Hồ Chí Minh Tấm Gương Sáng Trung Với Nước, Hiếu Với Dân
  • NXB Chính Trị 2009
  • Nhiều Tác Giả
  • 104 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://lib.tvu.edu.vn/index.php/bst-tailieu-ve-bac/3673-1128d.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 11, 2018

Share This Page