Hồ Chí Minh Tầm Nhìn Thời Đại (NXB Tổng Hợp 2017) - Thân Thị Thư, 795 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Feb 14, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cách đây vừa tròn 105 năm, năm 1911, từ Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Bằng trí tuệ tinh tường, tầm nhìn rộng mở, Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, trở thành người cộng sản, chiến sĩ quốc tế xuất sắc, tìm thấy con đường cứu nước duy nhất đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Với tầm nhìn thời đại, Người đã làm sáng rõ con đường cách mạng Việt Nam, soi đường, chỉ lối cho Đảng và dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, trên cơ sở những gợi mở, định hướng, dự báo từ tầm nhìn thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng và toàn dân ta quyết tâm vận dụng, phát triển một cách sáng tạo những di sản ấy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
  • Hồ Chí Minh Tầm Nhìn Thời Đại
  • NXB Tổng Hợp 2017
  • Tác giả: Thân Thị Thư
  • Số trang: 795
  • Kiểu file: PDF SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/hcmtamnhinthoidai_id2450.aspx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 23, 2019

Share This Page