Hồ Chí Minh Và 5 Bảo Vật Quốc Gia (NXB Thông Tin Truyền Thông 2014) - Nguyễn Văn Dương, 302 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Aug 24, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và khai sinh Nhà nước Việt Nam mới, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, cho hạnh phúc của nhân dân. Người đã được UNESCO tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn. Người đã hoàn thành đầy đủ sự nghiệp của đời mình, cũng chính là sự nghiệp của dân tộc Việt Nam và của cả loài người tiến bộ. Vượt lên tất cả, khi mất, Hồ Chí Minh không phải là một kỷ niệm của quá khứ, mà Người vẫn mãi sống trong lòng mỗi người con Việt Nam. Những cống hiến và phẩm cách cao quý của Người luôn gắn liền với những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tiếp thu những tinh hoa của loài người mà đỉnh cao là học thuyết Mác – Lenin – ánh sáng tư tưởng của thời đại trở nên diệu kỳ trong ký ức tất cả mọi thời đại.
  Trong khối di sản tinh thần mà Người để lại cho dân tộc Việt Nam, có 5 di sản đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia, đó là:Đường Kách mệnh; “Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)”; “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”; “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” và “Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Nhân dịp kỷ niệm một năm các di sản của Người được tôn vinh là Bảo vật Quốc gia, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Khu Di tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch kịp thời ra mắt cuốn sách “Hồ Chí Minh và 5 bảo vật Quốc gia”. Mỗi di sản mà người để lại đều chứa đựng những giá trị, ý nghĩa lớn lao và luôn tỏa sáng, soi đường cho cách mạng Việt Nam tiến lên giành những thắng lợi vẻ vang và đang vững bước trên con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
  • Hồ Chí Minh Và 5 Bảo Vật Quốc Gia
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2014
  • Tác giả: Nguyễn Văn Dương
  • Số trang: 302
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/hò-chí-minh-61715.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 23, 2019

Share This Page