Hồ Chí Minh Về Vấn Đề Tôn Giáo, Tín Ngưỡng (NXB Khoa Học Xã Hội 1996) - Ngô Phương Bá, 390 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by nhandang123, Jul 7, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Tôn giáo và tín ngưỡng được Chủ tịch Hồ Chí Minh xem xét dưới góc độ văn hóa, triết học và đạo đức. Đối với tôn giáo, ngay từ năm 1943, trong mục đọc sách của tập Nhật ký trong tù, Người đã viết: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá”(1). Tuy khẳng định “tôn giáo là duy tâm, cộng sản là duy vật”(2), nhưng theo Người, trong văn hóa và đạo đức tôn giáo “Cái gì tốt thì ta nên khôi phục và phát triển, còn cái gì xấu, thì ta phải bỏ đi”(3), điều này đã thể hiện sâu sắc quan điểm lịch sử cụ thể trong xem xét, đánh giá về tôn giáo của Người.
  • Hồ Chí Minh Về Vấn Đề Tôn Giáo, Tín Ngưỡng
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1996
  • Ngô Phương Bá,
  • 390 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/AB00A8143CF4731
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 18, 2019

Share This Page