Hồ Chí Minh Về Xây Dựng Củng Cố Tổ Chức Đảng (NXB Thanh Niên 2010) - Nguyễn Vũ, 372 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Apr 20, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhờ đó, Đảng đã đứng lên lãnh đạo toàn thể nhân dân tiến hành Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược; xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
  • Hồ Chí Minh Về Xây Dựng Củng Cố Tổ Chức Đảng
  • NXB Thanh Niên 2010
  • Nguyễn Vũ, Nguyễn Thái Anh
  • 372 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://220.231.122.108:8090/VietDataFullText/BSTHCM//TLHCMDHV0092.swf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 11, 2018

Share This Page