Hồ Chí Minh Với Cách Mạng Việt Nam-Cuộc Đời, Sự Nghiệp Và Đạo Đức - Đinh Xuân Lý, 297 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Aug 7, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dế lại cho Đàng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam di sản tinh thần, tư tường quý báu và chiến lược, sách lược cách mạng trên nhiều lĩnh vực. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) viết: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta.
  • Hồ Chí Minh Với Cách Mạng Việt Nam-Cuộc Đời Sự Nghiệp Và Đạo Đức
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2013
  • Tác giả: Đinh Xuân Lý
  • Số trang: 297
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/72901.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 23, 2019

Share This Page