Hồ Chí Minh Với Công Tác Tư Tưởng (NXB Hà Nội 2006) - Hồng Vinh, 385 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Aug 9, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-8-9_23-21-26.png
  Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, cũng là nhà tư tưởng và nhà hoạt động tư tưởng kiệt xuất của Đảng ta. Hồ Chí Minh là người khai sinh, người mở đường, người chiến sỹ đầu tiên trên mặt trận tư tưởng. Sự trưởng thành mạnh mẽ và những thành tựu của công tác tư tưởng trong suốt 75 năm qua đều bắt nguồn từ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và trực tiếp từ sự quan tâm sâu sắc của Hồ Chí Minh
  Nội dung cuốn sách đề cập Hồ Chí Minh phát triển chủ nghĩa Mác về lý luận công tác tư tưởng; Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trong công tác tư tưởng; Hồ Chí Minh với từng lĩnh vực công tác tư tưởng; Hồ Chí Minh về phương pháp công tác tư tưởng...
  • Hồ Chí Minh Với Công Tác Tư Tưởng
  • NXB Hà Nội 2006
  • Hồng Vinh
  • 385 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4241
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page