Hồ Chí Minh Với Cuộc Đấu Tranh Về Quyền Bình Đẳng Của Phụ Nữ - Nguyễn Thị Kim Dung, 153 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by Xnhi345, Aug 24, 2022.

 1. Xnhi345

  Xnhi345 Active Member

  upload_2022-8-24_15-30-37.png
  Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Cả cuộc đời, Người luôn phấn đấu cho mục tiêu Tổ quốc được độc lập, nhân dân được hưởng hạnh phúc, ấm no. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và nhân dân ta một di sản tư tưởng phong phú, trong đó có tư tưởng về quyền bình đẳng và sự tiến bộ của phụ nữ. Những quan điểm của Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng của phụ nữ là sự tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc. Những quan điểm đó cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị...
  • Hồ Chí Minh Với Cuộc Đấu Tranh Về Quyền Bình Đẳng Của Phụ Nữ
  • NXB Dân Trí 2010
  • Nguyễn Thị Kim Dung
  • 153 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvienleducanh.vn/detail/ho-chi-minh-voi-cuoc-dau-tranh-ve-quyen-binh-dang-cua-phu-nu
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page