Hồ Chí Minh Với Sử Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Phan Ngọc Liên, 331 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Sư Phạm' started by cv9tt4, Aug 6, 2021.

 1. cv9tt4

  cv9tt4 Member

  upload_2021-8-6_16-31-48.png
  Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hô Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Nghị quyết này được quán triệt trong mọi hoạt động thực tiễn cũng như trong nghiên cứu khoa học. Việc học tập bộ môn Phương pháp luận sử học cũng phải thể hiện nhận thức trên. Qua các tác phẩm của Hô Chí Minh, chúng ta nhận thấy rõ Người đã dùng sử học, bên cạnh nhiều bộ môn khoa học khác như văn học, nghệ thuật làm vũ khí chống kẻ thù, giáo dục nhân dân, đào tạo cán bộ. Điều này thể hiện chức năng, nhiệm vụ của sử học cũng như việc tiếp thụ, phát triển kinh nghiệm của tổ tiên trong lĩnh vực này.
  • Hồ Chí Minh Với Sử Học
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2000
  • Phan Ngọc Liên
  • 331 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4673
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 6, 2021

Share This Page