Hồ Chí Minh Với Việc Chữa Bệnh Làm Mất Dân Chủ (NXB Chính Trị 2008) - Võ Văn Lộc, 199 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Khi đọc Tuyên ngôn độc lập, ngày 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời cũng đã đặt nền móng xây dựng một nền dân chủ mới cho nhân dân Việt Nam. Hồ Chí Minh đã từng nói: “Nước ta phải đi đến dân chủ thật sự. Dân chủ thật sự là chống phong kiến địa chủ và chống đế quốc”1). Hoàn thành nhiệm vụ chống phong kiến và chống đế quốc, nhân dân ta vừa bảo vệ độc lập dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ, vừa từng bước xây dựng nền dân chủ mới, thông qua việc phát huy vai trò của Quốc hội. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, khi phân biệt “Làm việc theo cách quan liêu” với “Làm theo cách quần chúng”, Hồ Chí Minh cho rằng “Làm việc theo cách quan liêu” là “Cái gì cũng dùng mệnh lệnh. Ép dân chúng làm. Đóng cửa lại mà đặt kế hoạch, viết chương trình rồi đưa ra cột vào cổ dân chúng, bắt dân chúng theo”. Đây là cách làm việc sai lầm và “Đảng ta và Chính phủ ta làm việc là làm cho dân chúng. Việc gì, cũng vì lợi ích của dân mà làm. Làm theo cách quan liêu đó, thì dân oán. Dân oán, dù tạm thời may có chút thành công, nhưng về mặt chính trị, là thất bại”2). Khi đưa ra năm nguyên tắc chống quan liêu mệnh lệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu ý rằng: “Phải đưa chính trị vào giữa dân gian”. Trước kia, việc gì cũng từ “trên dội xuống”. Từ nay, việc gì cũng phải từ “dưới nhoi lên” 3). Đưa chính trị vào giữa dân gian, chính là đưa dân chủ vào đời sống xã hội. “Làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm”4) như Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh.
  • Hồ Chí Minh Với Việc Chữa Bệnh Làm Mất Dân Chủ
  • NXB Chính Trị 2008
  • Võ Văn Lộc
  • 199 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/AB9E2EDAEFFB00A
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 24, 2021

Share This Page