Hóa Học Năm Thứ 1 MPSI và PTSI (NXB Giáo Dục 2006) - Jean Marie Brebec, 420 Trang

Discussion in 'Hóa Học' started by nhandang123, Jun 24, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Sách này được soạn theo chương trình mới, ban hành tháng 7 năm 1995, của năm thứ nhất ban MBSI và ban PTSI. Những phần riêng cho trương trình MPSI sẽ được chỉ rõ trong sách. Sách có những nội dung chính sau: Mô hình lượng tử của nguyên tử dạng Hiđro. Nguyên tử nhiều electron. Phân loại tuần hoàn các nguyên tố. Kiên trúc phân tử, tin thể. Cấu trúc tinh thể. Áp dụng nguyên lý thứ nhất vào hóa học. Phản ứng hóa học trong dung dịch nước. Cân bằng oxy hóa khử. Vận tốc phản ứng. Cơ chế phản ứng trong động học đồng thể.
  • Hóa Học - Năm Thứ 1 MPSI và PTSI
  • NXB Giáo Dục 2006
  • A. Durupthy
  • Dịch: Đào Quý Chiệu
  • 420 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/2713
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 2, 2019

Share This Page