Hóa Học Vô Cơ Quyển 2-Các Nguyên Tố D Và F (NXB Giáo Dục 2011) - Vũ Đăng Độ, 302 Trang

Discussion in 'Hóa Học' started by nhandang123, Jul 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Cuốn sách trình bày: phức chất của các kim loại chuyển tiếp họ d, các kim loại chuyển tiếp d dãy thứ nhất, các kim loại chuyển tiếp d dãy thứ hai và thứ ba, các nguyên tố lantanit, các nguyên tố actinit.
  • Hóa Học Vô Cơ Quyển 2-Các Nguyên Tố D Và F
  • NXB Giáo Dục 2011
  • Vũ Đăng Độ
  • 302 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60423
   
  Last edited by a moderator: Jul 6, 2019

Share This Page