Hóa Hữu Cơ Tập 1-Hợp Chất Hữu Cơ Đơn Chức Và Đa Chức (NXB Y Học 2006) - Trương Thế Kỷ, 322 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Y-Dược' started by admin, Jul 10, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương 1: Cấu trúc điện tử của nguyên tử carbon và sự tạo thành
  Chương 2: Các hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ
  Chương 3: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Đồng phân và cấu dạng
  Chương 4: Khái niệm acid-base trong hóa hữu cơ
  Chương 5: Các loại phản ứng trong hóa hữu cơ và khái niệm về cơ chế phản ứng
  Chương 6: Các phương pháp hóa học và vật lý xác định cấu tạo hợp chất hữu cơ
  Chương 7: Alkan - Hydrocarbon no
  Chương 9: Alken - Hydrocarbon etylenic
  Chương 10: Alkyn - Hydrocarbon acetylenic
  Chương 11: Aren - Hydrocarbon thơm
  Chương 12: Hydrocarbon đa nhân thơm
  Chương 13: Hệ thống liên hợp và alkadien
  Chương 14: Dẫn xuất halogen
  Chương 15: Hợp chất cơ kim
  Chương 16: Alcol
  Chương 17: Phenol
  Chương 18: Ether
  Chương 19: Aldehyd , Ceton và Quinon
  Chương 20: Acid carboxylic
  Chương 21: Các dẫn xuất của acid carboxylic
  Chương 22: Amin
  Chương 23: Các hợp chất khác chứa nitơ
  Chương 24: Hợp chất có lưu huỳnh và phosphor
  • Hóa Hữu Cơ Tập 1-Hợp Chất Hữu Cơ Đơn Chức Và Đa Chức
  • NXB Y Học 2006
  • Trương Thế Kỷ
  • 322 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://www.scribd.com/doc/36613002/HHC-hc-donchuc-dchuc-t1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Apr 1, 2018

Share This Page