Hoạt Động Đối Ngoại Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Trong Kháng Chiến Chống Thực Dân Pháp

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Apr 24, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-11-28_18-5-21.png
  Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do và xây dựng đất nưốc, ngoại giao là một mặt trận đóng vai trò rất quan trọng, góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Cũng từ đây, nền ngoại giao hiện đại của nước Việt Nam độc lập ra đời và trưởng thành nhanh chóng trong cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc.
  • Hoạt Động Đối Ngoại Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Trong Kháng Chiến Chống Thực Dân Pháp
  • NXB Chính Trị 2004
  • Đặng Văn Thái
  • 282 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/151sIQBdlLVBV40bQtFAjfQh3G0WVd_Ju
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 28, 2023

Share This Page