Hoạt Động Trải Nghiệm Ở Tiểu Học (NXB Đại Học Cần Thơ 2020) - Lê Thị Mỹ Trà, 164 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Sư Phạm' started by quanh.bv, Aug 31, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-8-31_20-56-46.png
  Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục; là “cầu nối” nhằm giúp học sinh nhận biết được mối quan hệ kiến thức của các môn học; tạo điều kiện cho học sinh gắn kết lý thuyết với thực tiễn, học đi đôi với hành, phối họp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xà hội. gắn kết với lao động sản xuất nhàm thực hiện tinh thần nguyên lý giáo dục. Thông qua Hoạt động trải nghiệm, học sinh hình thành phẩm chất và năng lực - giá trị bản thân.
  Nội dung sách Hoạt động trải nghiệm ở tiểu học trình bày cơ sở lý thuyết về quan điểm học trải nghiệm, một số vấn đề về hoạt động giáo dục trong Hoạt động trải nghiệm, một số vấn đề về sáng tạo; Hoạt động trải nghiệm ở tiểu học trình bày Chương trình Hoạt động trải nghiệm trong Chương trình giáo dục Phổ thông sau 2018. các hình thức tổ chức hoạt động, nội dung, thiết kế kế hoạch và đánh giá Hoạt động trải nghiệm, cấu trúc Hoạt động trải nghiệm ở tiểu học gồm 2 chương:
  - Chương 1: Cơ sở lý luận về Hoạt động trải nghiệm
  - Chương 2: Hoạt động trải nghiệm ở tiểu học
  • Hoạt Động Trải Nghiệm Ở Tiểu Học
  • NXB Đại Học Cần Thơ 2020
  • Lê Thị Mỹ Trà
  • 164 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-47583.html
  https://drive.google.com/file/d/1dqimVMmrYDbSweprC90SMm-iEuHtho4c
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 1, 2022

Share This Page