Học Tập Đạo Đức Bác Hồ (NXB Chính Trị 2015) - Vũ Khiêu, 178 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by nhandang123, Jun 8, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-7-27_1-14-48.png
  Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngμy 14-5-2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập vμ lμm theo tấm g ơng đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vμ nhân dân về giá trị to lớn của tấm g ơng đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ra những chuyển biến trong ý thức tu dỡng, rèn luyện vμ hμnh động theo tấm g ơng đạo đức của Ngời, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, chính trị, lối sống vμ các tệ nạn xã hội; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vμo sự lãnh đạo của Đảng; giáo dục vμ hớng con ngời tới cái chân - thiện - mỹ, Nhμ xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Học tập đạo đức Bác Hồ của Giáo s, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Vũ Khiêu.
  • Học Tập Đạo Đức Bác Hồ
  • NXB Chính Trị 2015
  • Vũ Khiêu
  • 178 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/CA1DD83CBF26070
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 27, 2021

Share This Page