Học Tập Phương Pháp Tuyên Truyền Cách Mạng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2006) - Hoàng Quốc Bảo

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Apr 19, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, nắm vững hệ thống quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tuyên truyền cách mạng, cuối tháng 4-2006 vừa qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách “Học tập phương pháp tuyên truyền cách mạng Hồ Chí Minh” do TS Hoàng Quốc Bảo chủ biên.
  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm lý luận chính trị toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại. Ngày nay, sự nghiệp đổi mới ở nước ta càng đi vào chiều sâu, tình hình quốc tế đang diễn ra những biến đổi to lớn và phức tạp, những vấn đề mới đang đặt ra trong đời sống xã hội ngày càng nhiều thì việc nghiên cứu, thấm nhuần sâu sắc, vận dụng sáng tạo những nguyên lý và phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác chính trị, tư tưởng, lý luận của toàn Đảng, toàn dân ta.
  • Học Tập Phương Pháp Tuyên Truyền Cách Mạng Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2006
  • Hoàng Quốc Bảo
  • 380 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://220.231.122.108:8090/VietDataFullText/BSTHCM//TLHCMDHV0122.swf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 12, 2018

Share This Page