Học Tập Và Làm Theo Phong Cách Dân Vận Khéo Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2012) - Nguyễn Bá Quang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by nhandang123, Jun 8, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-7-27_1-7-33.png
  Trong giai đoạn cách mạng mới, để hoàn thành mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh đòi hỏi cần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Để làm tốt công tác vận động quần chúng, cần thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng và phong cách dân vận khéo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ thực tế đó, việc nghiên cứu để học tập và làm theo tư tưởng “Dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc góp phần giải quyết những vấn đề đang đặt ra cho công tác dân vận hiện nay.
  • Học Tập Và Làm Theo Phong Cách Dân Vận Khéo Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2012
  • Nguyễn Bá Quang
  • 180 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/4AEF29B73291007
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 27, 2021

Share This Page