Học Tập Và Làm Theo Phong Cách Dân Vận Khéo Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2021) - Nguyễn Bá Quang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by nhandang123, Jun 8, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-7-27_0-46-46.png
  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào quần chúng được phát động hết sức mạnh mẽ, đã động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tạo thành sức mạnh tổng hợp, hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ, cả nước thống nhất tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ đổi mới và đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, công tác vận động quần chúng càng cần được tăng cường, củng cố, góp phần xứng đáng vào thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược - xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân vận có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhân tố hàng đầu bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng. Có thể thấy rõ rằng, ở thời kỳ nào công tác vận động và tổ chức quần chúng làm cách mạng cũng có ý nghĩa chiến lược. Thực tế cách mạng trong mấy chục năm qua cho thấy nơi nào, lúc nào dân vận kém thì việc gì cũng kém, ở đâu dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, đúng như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì cũng không nên”.
  • Học Tập Và Làm Theo Phong Cách Dân Vận Khéo Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2021
  • Nguyễn Bá Quang
  • 178 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/15Vs7He5excuVkFDojloW7wGxzFR5Yqq4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 1, 2023

Share This Page