Học Thuyết Hồ Chí Minh Hành Trang Để Định Vị Và Đi Tới Tương Lai Tập 1 - Nhiều Tác Giả, 199 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by admin, Aug 26, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thời đại Độc lập đã phát triển rực rỡ trong thế kỷ 20 với một trong các tên tuổi tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào thời gian này, toàn thế giới đang sôi sục các dòng thác cách mạng, trong đó nổi bật là “dòng thác đòi độc lập” cho các nước thuộc địa. Bước vào thế kỷ 21, mọi việc đều đã thay đổi, trên phạm vi toàn thế giới, hội nhập kinh tế quốc tế đang trở nên một xu thế tất yếu không gì ngăn cản. Một thời đại mới – Thời đại Phối hợp và nhất thể hóa đang mở ra với toàn thể nhân loại.
  Trong bối cảnh này, để đất nước vượt qua được những thách thức đầy cam go và làm chủ những vận hội lớn chưa từng có, công việc xây dựng một học thuyết phát triển mới đã trở nên thực sự cấp bách và có ý nghĩa hết sức to lớn. Trên tinh thần quyết tâm đổi mới toàn diện, triệt để, có thể xem cuốn “Học thuyết Hồ Chí Minh – hành trang để định vị và đi tới tương lai” như một công trình nghiên cứu có giá trị trước hết với các nhà lãnh đạo và quản lý từ cấp cơ sở đến cấp cao trong hệ thống quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội cũng như doanh nghiệp và cơ sở sản xuất.
  • Học Thuyết Hồ Chí Minh Hành Trang Để Định Vị Và Đi Tới Tương Lai Tập 1+2
  • NXB Tri Thức 2007
  • Nhiều Tác Giả
  • 199 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://117.0.32.49:81/handle/11744.6/148645
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Mar 3, 2020

Share This Page