Hỏi Đáp Môn Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Bùi Kim Đỉnh, 161 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Giáo Dục Đại Học' started by admin, Mar 30, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giới thiệu tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là nêu lên các thời kỳ, các chặng đường nhận thức lý luận, đề ra đường lối, chủ trương cách mạng trên cơ sở quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam và tổ chức quần chúng hiện thực hóa đường lối chủ trương đó, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng là kế thừa, liên tục và không ngừng phát triển, trong đó có những mốc, những giai đoạn chuyển biến quan trọng, có lúc là nhảy vọt trong tư duy nhận thức và chỉ đạo thực tiễn về con đường đi lên của cách mạng Việt Nam.
  • Hỏi Đáp Môn Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2005
  • Bùi Kim Đỉnh, Nguyễn Quốc Bảo
  • 161 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=104435
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 3, 2019

Share This Page