Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế Qua Hiện Diện Thương Mại Tại Việt Nam - Tổng Cục Thống Kê, 73 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by admin, Oct 7, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế Qua Hiện Diện Thương Mại Tại Việt Nam
  NXB Thống Kê 2014
  Tổng Cục Thống Kê
  73 Trang
  Cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 (sau đây gọi là Tổng điều tra 2012)1 được tiến hành theo Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thu thập thông tin chung và những thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh của các cơ sở thuộc doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.
  Kết quả chính thức về Tổng điều tra 2012 đã được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương công bố tháng 6 năm 2013 tại ấn phẩm "Kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012" với các chỉ tiêu tổng hợp. Để đáp ứng yêu cầu thông tin chi tiết, Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương biên soạn và công bố 15 ấn phẩm chuyên đề về các khu vực và loại hình đơn vị, cơ sở kinh tế, một số ngành kinh tế và lĩnh vực hoạt động.
  Ấn phẩm "Hội nhập kinh tế quốc tế qua hiện diện thương mại tại Việt Nam" là một trong các ấn phẩm chuyên đề như vậy. Đây là ấn phẩm lần đầu tiên được biên soạn phản ánh kết quả hoạt động của các doanh nghiệp có trên 50% vốn góp thuộc các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Affiliate). Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cách thức tiếp cận thị trường của các nước thông qua phương thức này được Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) gọi là “Phương thức 3 - Hiện diện thương mại”. Ấn phẩm bao gồm các số liệu thống kê về nhóm doanh nghiệp này (Foreign Affiliate Statistics - gọi tắt là FATS), từ đó đưa ra một số nhận định khái quát về kết quả hoạt động của họ qua 5 năm Việt Nam hội nhập đầy đủ với thế giới trong mối quan hệ với tổng thể các doanh nghiệp.

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kinh Tế
  http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=18948

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page