Hội Thảo Quốc Tế Sinh Học Tập 1 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2001) - Nhiều Tác Giả, 445 Trang

Discussion in 'Sinh Học' started by nhandang123, Jun 3, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Các vấn đè Sinh học và liên quan Sinh học giờ đây trở nên rộng lớn, phong phú và thiết thục hơn buo giờ hết. Hội tháo Sinh học Quốc tế -2001, Hà- Nội 2-5 tháng 7 giới thiệu báo cáo, trình bày và tháo luận cấc vấn đe Sinh học theo ba chú đề (*), với mục đích tăng cường hoạt động hợp tác Quốc té trên lĩnh vực Sinh học. Kỷ yếu Hội thảo đă thực sự ghi nhạn: 58 báo cao tren lĩnh vực * Con người và môi trường, 26 báo cáo tren lĩnh vực về * các vấn đề cái tiến giảng dạv Sinh học và 91 báo cáo điểm lại * các thành tựu Sinh học tiên lien trong nước và Quốc tế*
  Thành tựu sinh học áp dụng trong Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ sản, Y, Dược và Chế biến thực phẩm ... đă trực tiếp mang lại lợi ích vật chất cho xă hội, xoá đói giảm nghèo và nâng cao sức khoẻ cộng đổng. Bien lập Kỷ yếu Hội thảo trong thời hạn ngắn, tập sách sẽ không tránh khỏi thiếu sót với tấc giả và có lỗi vối bạn đọc. Ban biên tập xin được thế tất và biết ơn sự góp ý phô bình, hợp tác giúp dỡ nhầm phát huy kết quà chung của Hội tháo Sinh học Quốc tế - 2001. Hà nội 2-5 thang 7.
  • Hội Thảo Quốc Tế Sinh Học Tập 1
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2001
  • Nhiều Tác Giả
  • 445 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/ECA7122265B3813
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 5, 2020

Share This Page